هشدار به آمریکایی‌ها درباره سفر به مصر و اردن

دانلود مرزهای اردن با سوریه در تیررس داعشی ها

دانلود مرز اردن در هفته های گذشته مناطق مرزی اردن با سوریه شاهد شلیک خمپاره و تحرکاتی از سوی تروریست ها بوده است.