نشست زمین در میدان قیام

دانلود موشک بالستیک استثنائی قیام + لحظه خروج از جو زمین

دانلود آدرس تلگرام کانال یامهدی عج ghttps://telegram.me/Yamahdi1265 ---- موشك بالستیك "قیام" به علت عدم وجود بالك، ایران را در زمره كشورهای پیشرفته در صنایع نظامی قرار داده است؛ برد قیام 800 کیلومتر بوده و کلاهکی به جرم 746 کیلوگرم را حمل می کند. "قیام-1" موشکی با سوخت مایع است که از قابلیت جابجایی و متحرک بودن بهره مند است.