نرخ حق بیمه تایرانی مشهد

دانلود کتاب فروش بیمه به روش بیمه فروش

دانلود کتاب فروش بیمه به روش بیمه فروش این کتاب به شما کمک می کند تا به راحتی هر بیمه ای را که می خواهید به فروش برسانید. این کتاب به شما کمک می کند تا نیازهای بیمه ای خریداران بیمه را به خوبی تشخیص دهید و بنا بر نیاز خریداران بیمه ، بیمه های خود را به آنها ارائه کنید. تالیف جهانشاه محرابیان