نتیجه بازی ایران با عربستان باکل سیروس دینمحمدی

دانلود عربستان : جنگ را به داخل خاک ایران میکشانیم (فیلم)

دانلود رابطه میان عربستان و ایران هر روز تیره تر از قبل می شود، رابطه ای که در تمام دهه های اخیر و به ویژه چند سال گذشته با فراز و نشیب های فراوانی همراه بود. روز گذاشته محمد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان در یک مصاحبه تلویزیونی تاکید کرد روابط میان عربستان و ایران به دنبال بی ثباتی در منطقه بدتر خواهد شد. جدای از اختلاف عمیق بر سر بحران سوریه، دیگر رویاروئی ایران و عربستان در کشوری ثالث یعنی یمن در حال انجام است، جایی که عربستان مدعی است جمهوری اسلامی از حوثی های یمن حمایت نظامی می کند و ایران در نقطه مقابل ع