میهمان جن ماه عسل

دانلود اشک‌های مجری و میهمان

دانلود مجری و میهمان برنامه «حدیث البحرین» شبکه العالم، هنگام تماس تلفنی با بستگان یکی از شهدای بحرین به گریه افتادند.این فیلم بدون ترجمه فارسی است و مهر آنرا منتشر کرده است.