میز توطئه فردوسی پور ۹۰ علیه حاجی فتح الله استقلال

دانلود رهبرانقلاب: توهم توطئه نیست، دیدن توطئه است!

دانلود رهبرانقلاب: بعضی خواهند گفت تا فلانی میگوید دشمن، توهم توطئه دارد. توهم توطئه نیست، دیدن توطئه است، وقتی من توطئه را میبینم، نمیتوانم از شما پنهان کنم. ۹۵/۷/۲۸