موارد منع مصرف تخم کتان

دانلود قلب درحال انفجار جوان با مصرف بیش از۱۸نوع ماده انرژی زا

دانلود گفته می شود این جوان در یک شرط بندی بیش از 18 نوع مواد انرژی زا مصرف کرده است. یکی از این موارد احتمالا ردبول (redbull) است.