مقتدی صدر تا یک ماه تظاهرات را لغو کرد

دانلود تظاهرات در برزیل به خشونت کشیده شد

دانلود شب گذشته هزاران نفر از مردم برزیل در شهر سائوپائولو تظاهرات کردند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این تظاهرات در مقابل اقامتگاه میشل تِمِر، رییس جمهور موقت برزیل برپا شد. این تظاهرات به درگیری نیروهای پلیس با معترضان منجر شد. پس از استیضاح دیلما روسف، رییس جمهور سابق برزیل، تمر از دوازدهم ماه مه سکان ریاست جمهوری این کشور را به صورت موقت در دست گرفته است.