مقام نجمه خدمتی درالمپیک

دانلود دختران و زنان ایران در مسابقات تیر اندازی آسیا هند ۲۰۱۵

دانلود Iranian shooters pocket 7 Iranian female sports shooter Najmeh Khedmati تیرانداز زن ایرانی ورزشی نجمه خدمتی طلا و الهه احمدی . الهه احمدی مدال نفره در رشته تفنگ بادی 10 متر زنان آسیا دوم بعد هند و نرگس امام قلی زاده اندواری و مهلقا جم بزرگ و البته بهترین نتایج دختران جوانان ایران در رده 19 سال نجمه خدمتی مدال طلا و فاطمه کرم زاده مدال نقره