معنی تتو تاج

دانلود سوقندی بیان معنی خسر-روستای حصارگل نیشابورزمستان ۱۳۸۶

دانلود سوقندی بیان معنی خسر-روستای حصارگل نیشابورزمستان 1386 إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ معنی این سوره را من از مرد یخ فروشی آموختم. فریاد می زد و می گفت: ارحموا من یذوب رأس ماله رحم کنید به کسی که سرمایه اش ذوب می شود! پیش خود گفتم: این است معنی آیه عصر و زمان می گذرد و عمرش پایان می گیرد و ثوابی کسب نمی کند و در این حال زیانکار است. تفسیر فخر رازی، جلد 32، ص 85