معرفی بهترین آرایشگاه مردانه در آمل

دانلود از زیر ابرو برداشتن مرد ۶۰ ساله تا سولاریوم و مش کردن!

دانلود محمد ربیعی مجری برنامه خط ویژه این بار سراغ سوژه بامزه ای رفته است؛ او به چند آرایشگاه مردانه معروف شهر سر زده تا از عجیب ترین درخواست های آقایان در آرایشگاه ها سر دربیاورد. او در این برنامه خودش را هم به دست آرایشگر سپرده تا تمام اتفاقاتی که این روزها برای یک مشتری در آرایشگاه های مردانه می افتد را لمس و تجربه کند.