معرفت شكل جز طيز

دانلود اخلاق بندگی ۲۳ - عبادت و معرفت حقیقی

دانلود در این نوبت از برنمه آفتاب شرقی ادامه مبحث معنی و هدف عبادت پیگیری شد و با توجه به اینکه از نظر قرآن و حدیث، عبادت معنایی جز معرفت خدا ندارد، مفهوم این معرفت و تفاوتش با علوم عادی تبیین گردید. مستندات این جلسه را در کانال تلگرامی ملاحظه فرمایید: @hamidhossaini