معجون کرفس و خیار و لیمو

دانلود اپدیت کلش اف کلنز در یک نگاه

دانلود در این اپدیت ، این چیزا اضافه شده معجون سیاه - معجون سم - معجون زمین لرزه دراگن لول پنج - ایر سویپر دوم تغیر شکل ساخت سربازها و ...... خودتون ببینید