مصدومیتی که آندو را رنج می دهد

دانلود عجیبترین رکورد بازی ۱۰۴۸

دانلود عجیب ترین رکورد بازی 1048 ...... دو ماه طول کشید تا بدین نقطه رسیدم البته قصدم این است که جلوتر هم بروم با آندو و سیو تا اینجا اومدم اما چون یک مرحله آندو بیشتر نداره خیلی کا رو سخت میکنه ..... فیلم بعدش هم گذاشتم تا بدونید هک نیست و حقیقت داره