مصاحبه قاضی پور در مورد فیتیله ای ها

دانلود نظرات عوامل برنامه فیتیله در برنامه دیددرشب

دانلود آنونس برنامه ی نهم ” دید در شب ” با حضور هنرمندان برنامه “فتیله ها” را هم اکنون ببینید: (توضیحات عموهای فیتیله پس از جنجال توقیف -کودکان بزرگترین قاضی ما هستند- عذر خواهی فیتیله ها و توضیحات کامل آنها در مورد اتفاق اخیر و… دید در شب با عموهای فیتیله)