مسخره مصطفی امامی توسط می فارسی وان

دانلود سخنرانی شیخ مصطفی امامی-موضوع : آه که چه بکویم

دانلود شیخ مصطفی امامی اهل رودبار بستک استان هرمزگان-امام جمعه مسجد خواجه عطاء بندرعباس هستند در این کلیپ یا سخنرانی به موضوعات مختلف می پردازد