مسابقات طناب کشی

دانلود دختر طناب زن ایرانی، عضو تیم ملی (فیلم)

دانلود محدثه خانوم هم خیلی خوب طناب میزنه و عضو تیم ملی هست، چندین رتبه هم در مسابقات مختلف داره. #باشگاه_میلیونی_ها برای همه آرزوی موفقیت میکنه! #بهترین شو