مزیک درمورد مدافعین حرم

دانلود کلیپ شهدای مدافعین حرم

دانلود کلیپ شهدای مدافعین حرم شامل عکسهای شهدای و مردان مدافعین حرمین بوده که در تحریرییه (کرونا نیوز) خبرگزاری کرونا تهیه و منتشر شده است. koronanews.ir