مرکل می داند نباید برای ایران شرط بگذارد

دانلود چرخش تاریخی مرکل در قبال دولت ترکیه

دانلود دو روز پس از سفر صدر اعظم المان به ترکیه خبرها از چرخش های تاریخی مرکل در قبال برخی خواست های دولت ترکیه حکایت دارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، مرکل به مبداء سفر مهاجرین ، یعنی ترکیه آمده بود تا مقامات این کشور را به اقدامات جدی تری برای کنترل پناهجویان در سفر به اروپا جلب کند . صدر اعظم آلمان البته بخوبی می دانست که یکی از بزرگترین خواست های طرف ترک ، ازسرگیری مذاکرات برای پیوستن این