مذاکره مستقیم عربستان با انصارالله

دانلود افسر تیپ یک ارتش سعودی در اسارت انصارالله یمن

دانلود گروهبان «ابراهیم عراج حکمی» افسر گردان 4 تیپ یک جازان عربستان به نمایندگی از سایر اسرای عربستان در یمن از رفتار و تعامل انسانی بسیار مناسب انصارالله و رفع تمام نیازهای انها قدردانی کرد و از خائنین حرمین خواست که جنگ علیه یمن را متوقف کنند چرا که چیزی جز کشتار و نابودی و خرابی به همراه ندارد و به نیروهای ارتش عربستان نیز گفت هر توجیهی که برای شما مطرح می کنند تا این جنگ را ادامه دهید، باور نکنید.