مدارس سالم دانش آموزان سالم تر

دانلود جشن دانش آموزان مجموعه مدارس سمر و سام - 3

دانلود ✅ قسمت سوم از فیلم جشن دانش آموزان مجموعه مدارس سمر و سام به همراه خانواده های محترم آنان حضور خاله قاصدک به عنوان ولی یکی از دانش آموزان مدرسه پسرانه و دعوت از عمو فیتیله ای ها برای آمدن بر روی سن