محسن فاعل از سنندج

دانلود آموزش دستور زبان جی تی ۵ - آموزش فاعل

دانلود - آموزش سطوح کاربردی صرف و نحو با قابلیت توسعه درمانی در تمامی مراحل - مخصوص انواع اختلالات رشدی و زبانی گفتار، یادگیری، کم شنوایی، سندرم ها و ... - آموزش فاعل، آموزش فعل، آموزش مالکیت و داستان با قابلیت توسعه و تعمیم در همه مراحل -- آموزش فاعل آموزش ضمایر و اسامی که، نقش فاعل در ساختار گفتار و زبان دارند. -- آموزش فعل آموزش بیش از 70 فعل ساده تک بخشی پرکاربرد در گفتار روزان