محسن بروفی کیست

دانلود ✿آهنگ جدید و غمگین محسن چاوشی - این کیست این ✿♫ ♪

دانلود این کیست این این کیست این این یوسف ثانی است این امروز مستیم ای پدر توبه شکستیم ای پدر از قحط رستیم ای پدر امسال ارزانی است این مست و پریشان توام موقوف فرمان توام اسحاق قربان توام این عید قربانی است این این کیست کیست جان من این کیست کیست جان من من کیسه ها می دوختم در حرص زر می سوختم ترک گدارویی کنم چون گنج دیدم در کمین بسم الله ای روح البقا بسم الله ای شیرین لقا