محدوده زوج فرد فردا جزو محدوده طرح ترافیک محسوب می شود معادن شن ماسه تهران 48 ساعت تعطیل خواهند بود

دانلود سرازیر شدن پسماند معادن شن و ماسه به رودخانه قره آغاج

دانلود سرازیر شدن پسماند معادن شن و ماسه در رودخانه قره آغاج در محدوده بندبهمن کوار، زنگ خطر این اکوسیستم طبیعی را به صدا در آورده است. http://baharekavar.ir/news/show/4807