مجله اینترنتی بازیگران قدیمی فردین

دانلود تقلید صدای بازیگران قدیمی ، فردین و بیک و ملک مطیعی

دانلود آقای فرزان از پیشکسوت ها و قدیمی های عرصه ی صداسازی است که چند روز پیش ، در دفتر کارم میزبان این عزیز بودم www.hasanreyvandi.com