مجلس در هفته چند جلسه برگزار میکند

دانلود کلبه در راه (۱) - جلسه ۳۲۰ (فیلم)

دانلود ۵ بهمن ماه ۱۳۹۶، یازدهمین سالگرد برگزاری دوره کلبه کرامت خواهد بود و هفته گذشته، جلسه ۷۰۸ با عنوان #شورش_علیه_طمع (۸۵) برگزار گردید. سرفصل #کلبه_در_راه به بررسی و مرور مطالب سال‌های گذشته‌ی دوره کلبه کرامت در هر مقطع زمانی می‌پردازد که تا کنون ۴ جلسه از آن برگزار شده است. ▫️کلبه در راه (۱) - جلسه ۳۲۰ ▪️کلبه در راه (۲) - جلسه ۴۴۴ ▫️کلبه در راه (۳) - جلسه ۵۰۰ ▪️کلبه در راه (۴) - جلسه ۵۸۱