لیگ کاراته دانشگاه آزاد 95 96

دانلود کلیپ منحصربفرد و زیبای دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

دانلود "کاری از: روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود" دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود اولین واحد دانشگاهی استان سمنان دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در سال 1361 تأسیس شده است. این دانشگاه با 110 هزار مترمربع فضای آموزشی کارگاهی، آزمایشگاهی، رفاهی، ادرای و ورزشی و فرهنگی و رشته های متعدد و نیز بیمارستان یکصد تختخوابی و مرکز بیماری های خاص، در خدمت جامعه علمی کشور است.