لینک گروه تلگرام مدرسه دخترانه اردبیل بروزترین

دانلود روپوش مدرسه (دخترانه)

دانلود آموزش دوخت روپوش مدرسه دخترانه توسط خانم توحیدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه باران.