لیست کنالهای خریدتلگرام

دانلود پردرآمد ترین بازیگران دنیا

دانلود این لیست مربوط به حقوق هایی است که بازیگران در طول یک سال اخیر دریافت کرده اند،میباشد.در این لیست فقط مردان قرار دارند و هنوز لیست بازیگران زن منتشر نشده است.از جمله موارد جالب این لیست حضور سه بازیگر بالیوودی میباشد.