لحظه برخورد صاعقه به زمین از نمای نزدیک تصاویر

دانلود لحظه برخورد صاعقه با خلبان F-18 (فیلم)

دانلود اگر در آسمان در حال پرواز با رعدوبرق مواجه شویم باید چه کنیم؟ این اتفاقی است که برای خلبان جنگنده کویتی F-18 رخ داد؛ دوربین مقابل این خلبان جنگنده لحظه برخورد صاعقه با سر خلبان را ضبط کرده است.در ویدئوی ضبط شده کاملاً مشخص است که خلبان در لحظه برخورد فریاد می‌زند.با برخورد صاعقه به هواپیماها و جنگنده ها با توجه به بدنه کامپوزیتی هیچ اتفاق خاصی برای آنها نخواهد افتاد.

اخرین ویدیو ها