لباس کوردی سفید باقبا

دانلود افتخار میکنم که یه دختر کردم.... + کپشن (فیلم)

دانلود کچه کوردی ناز مه که... شیرین گیان ناز مه که... بالابرز ناز مه که... اهنگ=ناز مه که از جمشید و منصور... گزارشگر عزیز... هرچقد دلت می خواد گزارش کن چون من دس بردار نمیشم... و هردو عکس از لباس کوردی هستن... اگه خواستین بگید زیادتر از لباس کوردی بزارم