لایحه حذف اعدام مواد مخدر

دانلود بازداشت شاهزاده سعودی با۲ تُن مواد مخدر درفرودگاه بیروت

دانلود فرزند نوه مؤسس خاندان حاکم در عربستان، که به اتهام قاچاق 2 تن مواد مخدر در بیروت بازداشت شد، اذعان کرد مواد مخدر مصرف می کند.وی 24 بسته و 8 کیف بزرگ سفری داشت که وزن هرکدام از آنها 40 کیلوگرم بود. پس از بازرسی، مشخص شد مقادیر بسیار زیادی از قرصهای مخدر "کپتاگون" درون آنها قرار دارد و وزن این محموله مواد مخدر به حدود 2 تن می رسد.

اخرین ویدیو ها