لایحه ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری و 12 منطقه ویژه تقدیم مجلس شد

دانلود تصویب پیشنهاد ایجاد دو منطقه آزاد در کشور

دانلود شبکه یک- 4 آبان 94- 21:00| پیشنهاد ایجاد دو منطقه آزاد یکی در شرق و دیگری در غرب کشور تصویب شد. شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس جمهور با ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی سیستان و ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی بانه- مریوان موافقت کرد.