قناری موقوم

دانلود ترانه قناری آی قناری

دانلود ترانه کودکانه قناری آی قناری، قناری آی قناری عجب صدایی داری/ بخون بخون برامون ترانۀ بهاری/ صلِّ علی محمد صلوات بر محمد/ قناری آی قناری کوچک و بزرگ نداره/ صلوات بر پیغمبر شادی و شور می‌یاره/ صل علی محمد صلوات بر محمد ...