قسمت اخر فیلم ریشه ها در نمایش

دانلود قدرت ریشه

دانلود قدرت ریشه در این ویدیو نشان می دهد که ریشه ای به این نرمی بعد از مدتی تلاش به مرحله ای رسیده است که گلدان پلاستیکی را از بین برده است