قرعه کشی بانک سال 95

دانلود بانکداری بدون ربا

دانلود شبکه یک - 11 شهریور 94- 14:00| بانک ها می گویند قصد دارند به تولید کمک کنند، اما منابع کافی ندارند. رئیس شورای هماهنگی بانک های بانک های دولتی گفت: 40 درصد منابع بانک ها به دلیل بدهی دولت به بانک ها، معوقات بخش خصوصی و سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی عملا غیرقابل استفاده است که این امر قدرت وام دهی بانک ها را کاهش می دهد.