قد و وزن سارا جسیکا پارکر

دانلود قلم پارکر دوفولد Parker Duofold

دانلود از همان نخستین مدل در سال 1921 تا به امروز پارکر دوفولد همواره نشانه تعالی بوده است. هر کدام از انواع پارکر دوفولد از وقار مدل مشکی رنگ آن تا شکوه مجلل مدل تمام طلای آن، میراثی شایسته و با شکوه از نسل مفاخر و بی نظیر قلم پارکر می باشند. جهت بازدید از کلکسیون قلم های پارکر از وب سایت ما بازدید نمایید: www.bidar.com