قبل از برجام محدویت های زیادی داشتیم به ایتر خواهیم پیوست نظرات ایران به آمانو گوشزد شد طرف مقابل می داند خشم ایران شدید است تمدید تحریم ها نقض برجام است

دانلود بررسی آماری فروش نفت ایران؛ پیش و پس از برجام (فیلم)

دانلود روند کاهشی صادرات نفت ایران تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا، در دو سال آخر دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد و دامنه این کاهش به دو سال اول دولت روحانی نیز رسید. اما پس از برجام، صادرات ایران به حال قبل بازگشت تا اینکه ترامپ از برجام خارج شد و تحریم های نفتی را اعمال کرد. ویدیوی زیر به بررسی میزان فروش نفت ایران پیش و پس از برجام و نیز پس از تحریم های نفتی دولت ترامپ می پردازد.