فیلم شاهرخ خان دلوال

دانلود دیدار شاهرخ خان بامحمدرضاگلزار

دانلود گلزار ک برای ساخت فیلم سلام بمبئی در هندوستان بود ب منزل شخصی شاهرخ دعوت شده.و ی کتاب تاریخ و معاصر ایران هم ب شاهرخ هدیه میدهد شاهرخ هم ورودش به بالیوود تبریک میگه;-)