فیلمی کار دست علی ضیا می دهد

دانلود Europa

دانلود فیلمی از Lars Von Trier.......فیلمی که تریر در آن قصد دارد مخاطب را با سیر اروپا درگیر کند....بازی های صدا و تصویر به خصوص در شروع فیلم بی نظیر است...فیلمی محصول سال 1991..