فلیم اقکند

دانلود کدوم شخصیت رو تو این داستان دوست دارید؟

دانلود موجود ناشناس رو الان بهتون میگم نفر دوم=ایمبر (دشمن سونیک و فرزند فلیم) نفر ششم=درین(عموی سونیک) نفر هفتم=فلیم(دشمن سونیک) نفر هشتم=کیز(پدر سونیک و شدو و سیلور) نفر نهم=جین(بلک استار)=(برادر خشمگین ایمی رز) نفر دهم=سیلکادوم(قاتل خطرناک سونیک) اون توپیه رو ولش کن الکیه خخخخخخخخخخخخخ