فقط 30 شرکت لیزینگ مجوز دارند کارما همچنان بدون مجوز

دانلود افزایش کلاهبرداری شرکت های لیزینگ خودرو از مردم

دانلود در کمتر از چند روز با درج آگهی تبلیغاتی در روزنامه ها، اندک پس انداز شهروندان را به جیب زده متواری می شوند. در ماه های اخیر میزان شکایت مالباختگان از کلاهبرداری های صورت گرفته توسط شرکتهای لیزینگ خودرو افزایش چشمگیری داشته است. فقط ۳۰ شرکت لیزینگ داری مجوز فعالیت در کشور وجود داشته و شرکتهای بی شماری بدون مجوز همچنان در کشور مشغول فعالیت هستند. به راستی دلیل افزایش کلاهبرداری توسط شرکت های لیزینگ چیست؟ چرا سازوکارهای نظارتی مناسبی بر فعالیت این نوع شرکت ها وجود ندارد؟