فقط ع های شخصی کیمیا که تنها باشه

دانلود ❤سکانس عاشقانه سریال کیمیا❤

دانلود ارش:«من نگران اینم که تو یه موقع ترکم کنی!! کیمیا:«اگه قول بدی مراقب کاران باشی منم ترکت نمیکنم. ارش:«باشه من مراقب کاران هستم،! کیمیا تو دختر باهوشی هستی،میدونی من به خاطر به دست آوردند خیلیییی تلاش کردم.باید قول بدی هر اتفاقی بیفته ترکم نکنی!**** کیمیا من خیلیییییییییی دوست دارم *********** ای جون دلممممممممم عشق زندگیم^_^^_^ لایک و نظر فراموش نشه لطفا