فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان فرهنگی در آذربایجان‌غربی

دانلود بازدید از شرکت های دانش بنیان ۲

دانلود ازدید از شرکت های دانش بنیان 2(مرکز آموزشی گام ) (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)