فروش هلی کوپتر کوچک فلزی تزیینی

دانلود flywheel دستگاه موسیقی با گوی های کوچک فلزی

دانلود در ویدیو بالا مراحل ساخت دستگاهی را خواهید دید که با گوی های کوچک فلزی موسیقی تولید میکند. www.deconik.net