غلامحسین خداپرستی مربی تکواندو بندرانزلی

دانلود تیزر ۱ - باشگاه ورزشی تکواندو - ذوالفقار قائمشهر

دانلود تیز شماره یک - باشگاه رزمی تکواندو زوالفقار با مربی گری مهرداد قبادی دان 5 تکواندو و داور درجه 1 فدراسیون کشور ج.ا.ا www.Bimarg.ir کیفیت پایین