ع های پخشده از ایمان نو لاو

دانلود ضمیمه مظلومیّت یاقوت ۹ - تفاوت علم و ایمان!!

دانلود تفاوت علم و ایمان از منظر شهید مطهری / علم و ایمان چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟! آیا علم یک چیز می گوید و ایمان چیز دیگری می گوید؟! آیا علم و ایمان مکمّل یکدیگرند یا ضدّ هم؟! / مجموعه کلیپ های «مظلومیّت یاقوت» با بیانی ساده، نوین و جامع، به پاسخگویی شبهاتی پیرامون دین و سیاست، ولایت فقیه و مسائل روزِ مرتبط با آن ها می پردازد. / آدرس کانال تلگرام: serateammar@