ع نوشته های به زبان کوردی کرمانجی تصاویر

دانلود صحبت ترامپ به زبان کرمانجی (طنز) (فیلم)

دانلود دونالد ترامپ نظر خودرا به زبان کرمانجی بیان می کند و مورد تشویق قرار می گیرد (:

اخرین ویدیو ها