ع لباس حنابندون قشقایی

دانلود عمو پورنگ با لباس اصیل مردان قشقایی در ابیانه کاشان

دانلود داریوش فرضیایی مجری توانمند حووزه ی کودک نوجوان در سفری که به ابیانه کاشان داشته در ابتدای ورودی این روستا در کمپ گردشگری قشقایی خانم نره ای با لباس قشقایی و داخل سیاه چادر فیلمی ضبط کرده و در صفحه ی اینستاگرام خود منتشر کرده است.