ع شام غریبان فرشچی

دانلود رقص لزگی گروه آلتای-آذربایجان.علی فرشچی.سال ۱۳۹۱ اراک

دانلود رقص قایتاغی -لزگی سال 1391 .جشنواره موسیقی و نمایشگاه صنایع دستی در نمایشگاه بین المللی شهر اراک. تنظیم : علی فرشچی شماره تماس : 09149168149 ایفا توسط : علی فرشچی،بابک اشکریز،هادی جمشیدی